Monday, 23 July 2012

PANDUAN PERMOHONAN NIKAH DALAM DAN LUAR NEGERI JOHOR (SIRI 2)DOKUMEN PERMOHONAN NIKAH BAGI PEREMPUAN


1. Borang 2 mesti diisi oleh pemohon dengan lengkap
2. Kad Pengenalan pemohon dan salinan
3. Salinan Kad Pengenalan pasangan
4. Salinan Kad Pengenalan Wali
5. Salinan Kad Pengenalan dua (2) orang saksi lelaki, digalakkan yang bukan ahli keluarga
6. Sijil Kursus Pra Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
7. Laporan Ujian Pemeriksaan HIV dari Klinik Kesihatan Kerajaan sahaja
8. Surat Akuan status diri dari :
   a) Penghulu
   b) Ketua Kampung
   c) Majikan beragama Islam


   - Jika janda (cerai hidup) sertakan Sijil Cerai asal dan salinan
   - Jika balu (kematian suami) lampirkan Sijil Nikah beserta Sijil       Kematian yang asal dan salinan


DOKUMEN TAMBAHAN


1. Dokumen Kebenaran Berkahwin Luar Kawasan pasangan (jika pasangan dari Luar Daerah / Negeri)
2. Sijil Nikah Ibu Bapa (untuk pengesahan status Wali)
   - Jika pemohon anak sulung (anak pertama dalam keluarga) atau
   - Jika Wali pernikhan adalah Abang Sulung (anak lelaki pertama dalam keluarga)
3. Surat Wakalah Wali daripada Pejabat Kadi di daerah pemohon jika Wali tidak hadir semasa pernikahan
   - Wakalah Wali adalah surat wakil Wali kepada Jurunikah untuk mengakadnikahkan mauliyahnya
4. Surat Bukti Bermastautin (jika alamat dalam kad pengenalan pemohon berlainan daerah / negeri dari tempat permohonan nikah) daripada Penghulu atau Ketua Kampung
5. Surat Kebenaran Khas dari Majikan (bagi anggota POLIS dan TENTERA)
6. Surat kebenaran Berkahwin dari Mahkamah Syariah (jika pernikahan Wali Hakim bagi Wali Enggan, Wali Ghaib, Anak tidak sah taraf, tiada Wali nasab, Wali berada di perantauan, Janda Berhias dan bawah umur)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...