Monday, 23 July 2012

JANGAN TAK PUASA

SEKSYEN 15 - (ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH 1997) BAGI KESALAHAN TIDAK MENGHORMATI RAMADAN

Mana-mana orang yang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan - 

a) menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta merta dalam waktu itu, atau
b) secara terbuka atau di tempat awam didapati makan, minum atau menghisap rokok atau benda lain yang seumpamanya,


Adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit (RM 1000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya, dan bagi kesalahan yang kedua atau berikutnya boleh didenda tidak melebihi dua ribu ringgit (RM 2000.00) atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...