Wednesday, 15 February 2012

PANDUAN PERMOHONAN NIKAH DALAM DAN LUAR NEGERI JOHOR (SIRI 1)


DOKUMEN PERMOHONAN NIKAH BAGI LELAKI


1. Borang 1 mesti diisi oleh pemohon dengan lengkap
2. Kad Pengenalan pemohon dan salinan
3. Salinan Kad Pengenalan pasangan
4. Salinan Kad Pengenalan dua (2) orang saksi lelaki, digalakkan yang bukan ahli keluarga
5. Sijil Kursus Pra Perkahwinan Islam yang asal dan salinan
6. Laporan Ujian Pemeriksaan HIV dari Klinik Kesihatan Kerajaan sahaja
7. Surat Akuan status diri dari :
   a) Penghulu
   b) Ketua Kampung
   c) Majikan beragama Islam


   - Jika duda (cerai hidup) sertakan Surat Pengesahan Perceraian dari Pejabat Kadi tempat berlakunya perceraian
   - Jika duda (kematian isteri) lampirkan Sijil Nikah beserta Sijil Kematian yang asal dan salinan


DOKUMEN TAMBAHAN


1. Surat bukti bermastautin (jika alamat dalam Kad Pengenalan pemohon berlainan daerah / negeri dari tempat permohonan nikah) daripada Penghulu atau Ketua Kampung
2. Surat Kebenaran Khas dari Majikan (bagi anggota POLIS dan TENTERA)
3. Surat kebenaran Berkahwin dari Mahkamah Syariah (jika nikah Poligami atau bawah umur)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...