Monday, 30 January 2012

PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN UNDANG-UNDANG SYARIAH


1) Mengeluarkan kelulusan untuk kebenaran berkahwin dalam tempoh tiga puluh (30) minit setelah permohonan yang lengkap diterima.

2) Mengeluarkan Sijil Nikah (Borang 8) dalam masa tiga puluh (30) hari setelah majlis pernikahan berlangsung.

3) Mengeluarkan Sijil Cerai dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas Menerima Perintah dari Mahkamah Syariah.

4) Mengeluarkan Sijil Rujuk dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas rujuk dilakukan dan penceraian diisbatkan oleh Mahkamah Syariah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...